Ur Svenska Gods och Gårdar: 1941

 

Slamby 2 med Strandlyckan 1

Postadr: Landvetter.

Areal: Total c:a 84 har, därav 2 åker, 82 skog o. äng. Tax.-v. 20.400.

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1743 (1787), ett mindre bostadshus 1922. Ekonomibyggn. uppf. 1896, snickeriverkstad 1840. Åkerarealen täckdikad med rör. Nuv. äg. förvärvade 1910 en avstyckning från gården, villatomten Strandlyckan 1, som nu med villabyggn. är taxerad till 29.500 kr. o. omfattar 2 har (medräknat härovan). 1921 inköpte han även den övr. delen av egend. från August Olausson, i vilkens släkt den gått från far till son sedan tiden omkr. år 1700.

Äg.: Direktör C. V. Lindegren f. 1866. Son till kyrkoherde Lindegren. Gift 1894 med Hedvig f. Ullman. Barn: Laila f. 1895, Naimi f. 1899, Ragni f. 02.

Äg.: Deläg. i o. direktör för C. V. Lindegrens Export o. Speditionsfirma i Göteborg.

Arr. (sedan 1932) : Carl Olaussons stbh.

Av vidstående bilder visar den 1:a manbyggnaden å Slamby 2 och den 2:a Strandlyckan 1.

Slamby 1

Postadn: Landvetter. Tel. 105.

Areal: Total 79 har, därav 5,5 åker, 73,5 skogs- o. hagmark. Tax: v. 26.300.

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1897, restaur, efter hand. Ekonomibyggn. uppf. 1914. Gården är elektrifierad. 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 2-4 svin. Kliniskt undersökt nötkreatursbesättn. Gården har varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Sedan 1933 arrend. Slamby 2, som äges av dir. C. V. Lundgren, Göteborg.

Äg.: Carl Albert Olaussons stbh., bestående av änkefru Emilia Cecilia Andersson f. 1879 samt barnen Elsa f. 07, Bror f. 09, Elof f. 12 samt Karin f. 13.