Slambys favoriter

Böcker om hylozoik:

En esoterisk guide.

En grupp hylozoikstuderande, verksamma i flera länder, har gemensamt lanserat en hemsida, där de under rubriken Unveil the World Avslöja världen – lämnar värdefull information, som undanhålls de allra flesta människor. Artiklar publiceras på engelska i sju ämnesgrupper. Hemsidan besöks genom denna länk:https://unveiltheworld.is

Några vänners sidor: Mats, Heini, Carina, Mason