Dagens från Slamby

Tisdag den 29 november 2022 - Klockan 05:28 - Vecka 48

Meditation

Enklaste, kortaste meditation är att varje morgon man stiger upp säga följande mantra: “Allt liv utgör en enhet. Människorna är ett och jag är ett med dem.” Låt denna vetskap bli dagens devis. (MV 9.121.3)

Följande meditationer är hämtade från boken "MEDITATIONER ur VID MÄSTARENS FÖTTER". Detta urval är ordnat för meditationer under varje dag, vecka och månad. Sista månaden är ägnad åt tanken på Herren Kristi (Maitreyas) ankomst, och sentenserna där är hämtade ur andra källor. Avsikten med månads- och veckomeditationsämnena är att ge dem som så önskar tillfälle att hålla liksom en grundton för dagarnas växlande meditationsämnen.

Meditera på detta sätt över mening efter mening och försök leva därefter under en vecka, och detta skall hjälpa dig att komma närmare ditt mål. Du bör varje vecka ta upp något särskilt och arbeta intensivt med detta; öva det regelbundet. För om du verkligen arbetar med någonting under en vecka, kommer du sedan att göra detta instinktivt. Du skall få se, att det blir en vana. På så sätt kommer du att göra verkliga framsteg under veckan. Utan en ständigt fortsatt ansträngning kan du ej komma in på vägen. Ingen är kraftig nog att lyckas förrän han vuxit sig stark genom upprepade fall.

NOVEMBER - HJÄLP ANDRA.
Hjälp andra.

Femte veckan, november 29-30.
Lär dig att väcka det Gudomliga livet hos din broder, lär dig att vädja till det hos honom, då kan du bevara din broder från det orätta.


Dagens meditation.
Du måste vara verksam i det godas tjänst. Du måste vara så helt uppfylld av en brinnande önskan att tjäna, att du alltid håller dig beredd därtill gentemot alla i din omgivning — icke endast människor utan även djur och växter.
Ty trängtar du efter att bliva ett med Gud så är det ej för din egen skull, utan därför att du vill vara en kanal, genom vilken Hans kärlek kan strömma till dina medmänniskor.


Numerologi

Den tjugonionde i månaden: Den 29 är en dag 2 och en dag för eftertanke och planering snarare än för handling. Tänk igenom dina problem och hur du bäst kan lösa dem. Gör inte någon form av överenskommelse idag, vare sig i form av muntliga löften eller undertecknande av kontrakt. Gå istället igenom alla detaljer så att du är klar över vad det är du ger dig in i. Om du befinner dig i ett förhållande eller går ut med någon för första gången är det här en underbar kväll för romantik.
Det här är en särskilt gynnsam dag för personer med livsväg 2, 4 och 8.
Vill Du veta Din livsväg kan Du göra en Numerologisk Analys